Cieľ projektu

Hlavným cieľom je návrh, príprava a realizácia voľne dostupného otvoreného e-learningo- vého portálu s názvom "Vieš, čo vieš?" s bankou školských testov z vybraného učiva základnej a strednej školy, ktorý bude prístupný bezplatne a on-line pre všetkých používateľov internetu. Portál je určený predovšetkým pre žiakov ZŠ a SŠ a jeho zámerom je pritiahnuť pozornosť žiakov a byť pre nich zaujímavou alternatívou na zmysluplné využitie počítačov a internetu v škole a vo voľnom čase. Banka testov je postupne rozširovaná a dopĺňaná novými testami.

Projekt "Vieš, čo vieš?" je podporovaný agentúrou MŠ SR KEGA č. 175-006TVU-4/2010.

Doba riešenia: 2010-2011

Riešitelia:

Trnavská univerzita v Trnave

Vedúci projektu: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. mlucka@truni.sk
Zástupca vedúceho: doc. RNDr. Peter Čerňanský PhD. pcernan@truni.sk
Spoluriešitelia: Prof. RNDr. Ján Čižmár PhD. jan.cizmar@truni.sk
PaedDr. Jana Fančovičová PhD.jfanka@pobox.sk
PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.zaneta.gerhatova@truni.sk
RNDr. Alžbeta Hornáčková PhD.ahorn@truni.sk
Doc. Ing. Mária Linkešová, CSc.mlinkes@truni.sk
doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.mozvoldo@truni.sk
Ing. Viera Peterková, PhD.vpeterka@truni.sk
PaedDr. Milan Pokorný, PhD.mpokorny@truni.sk
PaedDr. Pavol Prokop, PhD.pprokop@post.sk
PaedDr. Kristína Sotáková, PhD.ksotakov@truni.sk
PaedDr. Ján Slanicayjan.slanicay@truni.sk
RNDr. Edita Vranková, PhD.evrankov@truni.sk
Ing. Ivona Paveleková, CSc.ipavelek@truni.sk
Doktorandi: Mgr. Eva Krajčovičová eva.kostolanyiova@truni.sk