Kontakt

Meno: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Telefón: 0905/957310
E-mail: maria.lucka@gmail.com