Dôležité termíny

Registrácia prihlášky na konferenciu najneskôr do: 15. august 2011
Zaslanie abstraktu najneskôr do: 15. august 2011
Dátum konania konferencie: 22. – 23.september 2011
Zaslanie príspevku na publikovanie v zborníku: 30. september 2011
Akceptovanie príspevkov a vypracovanie finálnej verzie článkov: 15. november 2011
Vydanie zborníka: 30. november 2011