Kontakty

Mgr. Martina Mišíková
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Katedra matematiky a informatiky
Priemyselná 4, P.O. BOX 9
918 43 Trnava
+421 33 5514618
kmif@truni.sk
mlucka@truni.sk
konfer2011@truni.sk