Vzor formátu príspevku:

Vzor formátu príspevku si môžete stiahnuť tu
Príspevok do zborníka nesmie presahovať 6 strán podľa formátu uvedeného vo vzorovom príspevku, rozsah pozvaných prednášok maximálne 10 strán.
Hotové príspevky posielajte na adresu: konfer2011@truni.sk