Program konferencie

Zborník konferencie

22. september 2011 (štvrtok)


23. september 2011 (piatok)

Program konferencie vo formáte pdf nájdete tu