Programový výbor konferencie:

 • prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
 • prof. Ing. Karol Matiaško, Ph.D.
 • RNDr. Martin Malčík, Ph.D.
 • doc. RNDr. Mária Lucká, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc.
 • RNDr. Vladimír Burjan
 • doc. PhDr. Jana Bérešová, Ph.D.
 • prof. Ing. Matilda Drozdová, Ph.D.
 • prof. RNDr. Veronika Stoffová, Ph.D.
 • RNDr. Viera Kolbaská
 • Mgr. Zuzana Juščáková, Ph.D.
 • PaedDr. Ivana Pichaničová, Ph.D.