Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Delenie do 30

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Násobenie do 30

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Premena jednotiek dĺžky

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy na delenie a násobenie do 30

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000

Matematika, 3. ročník ZŠ