Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Čísla a ich zápis

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Delenie so zvyškom

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Násobenie a delenie

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Násobenie a delenie v úlohách

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Násobilkové domino

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Názvoslovie v geometrii

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Obvod a obsah rovinných útvarov

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Opakovanie aritmetického učiva

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Porovnávanie čísel

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Rímske čísla

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy na násobenie a delenie

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Zaokrúhľovanie

Matematika, 4. ročník ZŠ
Matematika

Zlomky

Matematika, 4. ročník ZŠ