Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Biológia

Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese

Biológia, 5. ročník ZŠ
Matematika

Čísla väčšie ako 10 000

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Čítanie a zápis prirodzeného čísla

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Delenie prirodzených čísel so zvyškom

Matematika, 5. ročník ZŠ
Biológia

Dreviny v lese

Biológia, 5. ročník ZŠ
Biológia

Ekosystém

Biológia, 5. ročník ZŠ
Matematika

Geometrické pojmy

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Geometrické útvary

Matematika, 5. ročník ZŠ
Biológia

Huby a lišajníky v lese

Biológia, 5. ročník ZŠ
Matematika

Jednotky dĺžky

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Jednotky dĺžky II

Matematika, 5. ročník ZŠ
Biológia

Kvitnúce byliny v lese

Biológia, 5. ročník ZŠ
Biológia

Lesné bezstavovce

Biológia, 5. ročník ZŠ
Biológia

Lesné cicavce

Biológia, 5. ročník ZŠ
Biológia

Lesné obojživelníky

Biológia, 5. ročník ZŠ
Biológia

Lesné vtáky

Biológia, 5. ročník ZŠ
Matematika

Magický štvorec

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Násobenie a delenie prirodzených čísel

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Obvod štvorca a obdĺžnika v slovných úlohách

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Opakujeme 5. ročník

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Písomné násobenie a delenie prirodzených čísel

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Písomné sčítavanie a odčítavanie prirodzených čísel

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Počtové operácie

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Počtové výkony s prirodzenými číslami v slovných úlohách 1

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Počtové výkony s prirodzenými číslami v slovných úlohách 2

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Pohrajme sa s číslami a číslicami.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Prechádzka geometriou

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Precvič sa!

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Premena jednotiek dĺžky

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Premena jednotiek hmotností

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Prirodzené čísla

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Prirodzené čísla.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Riešime zaujímavé úlohy

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Rímske číslice a čísla

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy na priamu úmernosť.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy riešené množinami.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy riešené úsudkom.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 5

Testy do prímy 1

Matematika - Testovanie 5, 5. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 5

Testy do prímy 2

Matematika - Testovanie 5, 5. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 5

Testy do prímy 3

Matematika - Testovanie 5, 5. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 5

Testy do prímy 4

Matematika - Testovanie 5, 5. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 5

Testy do prímy 5

Matematika - Testovanie 5, 5. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 5

Testy do prímy 6

Matematika - Testovanie 5, 5. ročník ZŠ
Matematika

Usporiadanie prirodzených čísel

Matematika, 5. ročník ZŠ
Biológia

Život lesa

Biológia, 5. ročník ZŠ
Matematika

Zopakujeme si matematiku

Matematika, 5. ročník ZŠ