Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Delitele prirodzených čísel

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Deliteľnosť

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Deliteľnosť prirodzených čísel II

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Deliteľnosť v obore prirodzených čísel.

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Desatinné čísla

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Desatinné čísla II

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Desatinné čísla v slovných úlohách

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Ešte trochu štatistiky

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Kombinatorika - abeceda

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Kombinatorika - čísla

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Kombinatorika - knihy

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Kombinatorika . zmrzlina

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Najmenší spoločný násobok

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Najväčší spoločný deliteľ

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Obsah štvorca a obdĺžnika v slovných úlohách 1

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Obsah štvorca a obdĺžnika v slovných úlohách 2

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Obvod a obsah obdĺžnika

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Rozklad čísel na prvočinitele

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Uhly

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Útvary v rovine

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Veľkosť uhlov

Matematika, 6. ročník ZŠ