Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Biológia

Dýchacia sústava

Biológia, 7. ročník ZŠ
Matematika

Jedno percento

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Kombinatorika.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Krátenie zlomkov

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Ľudské telo v číslach a percentách.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Národné parky a percentá

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Objem a povrch kvádra a kocky

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Objem a povrch kvádra a kocky.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá -znižovanie a zvyšovanie cien

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá a desatinné čísla

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá a slovné úlohy

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá a zlomky

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá v slovných úlohách 1

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá v slovných úlohách 2

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá v slovných úlohách 3

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Počet percent

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Počítame percentovú časť

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Počítame počet percent

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Počítame základ a percentovú časť

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Pomer na osi

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Pomer v slovných úlohách

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Priama a nepriama úmernosť.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Priama, či nepriama úmernosť

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Raňajky a percentá

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Trojuholníky a rovnobežníky - krížovka

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Usporiadanie zlomkov

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Varíme s percentami.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Výpočet hodnoty

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Základ

Matematika, 7. ročník ZŠ