Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Celé čísla

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Celé čísla - teplota

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Hodnota výrazu

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

KRUH A KRUŽNICA

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Kruh, kružnica.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice - doplňovačka 1

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice - doplňovačka 2

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 1

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 10

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 2

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 3

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 4

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 5

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 6

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 7

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 8

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 9

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Obsah a obvod kruhu v slovných úlohách.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Porovnávanie celých čísel

Matematika, 8. ročník ZŠ
Chémia

Prvkové domino I

Chémia, 8. ročník ZŠ
Chémia

Prvkové domino II

Chémia, 8. ročník ZŠ
Matematika

ROVNICE A NEROVNICE

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie celých čísel

Matematika, 8. ročník ZŠ
Fyzika

Sila a pohyb. Práca. Energia

Fyzika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy o rovnomernom pohybe.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy riešené rovnicami.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Štatistika s internetom

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Súradnice

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Sústava súradníc

Matematika, 8. ročník ZŠ
Fyzika

Teplo

Fyzika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Trojuholník I.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Trojuholník II.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Výrazy

Matematika, 8. ročník ZŠ