Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

KOMBINATORIKA A PRAVDEPODOBNOSŤ

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

MATEMATIK 1

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

MATEMATIK 2

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

MATEMATIK 3

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

MATEMATIK 4

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

MATEMATIK 5

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

MATEMATIK 6

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

Objem a povrch telies.

Matematika, 9. ročník ZŠ
Chémia

Opakovanie učiva chémie pre 6. - 9. ročník ZŠ

Chémia, 9. ročník ZŠ
Chémia

Oxidové domino I

Chémia, 9. ročník ZŠ
Chémia

Oxidové domino II

Chémia, 9. ročník ZŠ
Matematika

PODOBNOSŤ

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

PODOBNOSŤ OBDĹŽNIKOV

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

POVRCH A OBJEM TELIES

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 1

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 10

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 11

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 12

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 13

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 14

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 15

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 16

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 17

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 18

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 19

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 2

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 20

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 3

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 4

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 5

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 6

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 7

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 8

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Príprava na testovanie 9

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy na spoločnú prácu.

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy o zmesiach (s eurami)

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy o zmesiach (s percentami)

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy o zmesiach (s teplotou)

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy riešené sústavou rovníc.

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

SÚSTAVY LINEÁRNYCH ROVNÍC

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Test 1

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Test 2

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Test 3

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Test 4

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Test 5

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Test 6

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

Test 7

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

TESTOVANIE 9 2012

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

TESTOVANIE 9 (108 úloh bez prehadzovania poradia)

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika - Testovanie 9

TESTOVANIE 9 - (15 náhodne vybratých úloh zo 108)

Matematika - Testovanie 9, 9. ročník ZŠ
Matematika

VÝRAZY

Matematika, 9. ročník ZŠ
Biológia

Životné procesy - opakovanie

Biológia, 9. ročník ZŠ
Chémia

Zmes, látky, vlastnosti

Chémia, 9. ročník ZŠ