Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Chémia

Prvkové domino I

Chémia, 8. ročník ZŠ
Chémia

Prvkové domino II

Chémia, 8. ročník ZŠ
Chémia

Oxidové domino II

Chémia, 9. ročník ZŠ
Chémia

Zmes, látky, vlastnosti

Chémia, 9. ročník ZŠ
Chémia

Opakovanie učiva chémie pre 6. - 9. ročník ZŠ

Chémia, 9. ročník ZŠ
 1  2  3  4