Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Obvod a obsah obdĺžnika

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Rozklad čísel na prvočinitele

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Uhly

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Útvary v rovine

Matematika, 6. ročník ZŠ
Matematika

Veľkosť uhlov

Matematika, 6. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40