Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez 10

Matematika, 2. ročník ZŠ
Matematika

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100

Matematika, 2. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie celých desiatok

Matematika, 2. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie do 100 s prechodom cez 10

Matematika, 2. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie do 100 - zhrnutie (2.časť)

Matematika, 2. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40