Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Varíme s percentami.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Kombinatorika.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Objem a povrch kvádra a kocky.

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Pomer v slovných úlohách

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Priama a nepriama úmernosť.

Matematika, 7. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40