Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Krátenie zlomkov

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Trojuholníky a rovnobežníky - krížovka

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Objem a povrch kvádra a kocky

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Výpočet hodnoty

Matematika, 7. ročník ZŠ
Matematika

Percentá

Matematika, 7. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40