Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Obsah a obvod kruhu v slovných úlohách.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy o rovnomernom pohybe.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Kruh, kružnica.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy riešené rovnicami.

Matematika, 8. ročník ZŠ
Matematika

Lineárne rovnice 6

Matematika, 8. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40