Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

POVRCH A OBJEM TELIES

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

SÚSTAVY LINEÁRNYCH ROVNÍC

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

VÝRAZY

Matematika, 9. ročník ZŠ
Matematika

MATEMATIK 1

Matematika, 9. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40