Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Kombinatorika - kombinácie - úroveň 1

Matematika, 1. ročník SŠ
Matematika

Kombinatorika - kombinácie - úroveň 2

Matematika, 1. ročník SŠ
Matematika

Kombinatorika - kombinácie - úroveň 3

Matematika, 1. ročník SŠ
Matematika

Kombinatorika - variácie a permutácie - úroveň 1

Matematika, 1. ročník SŠ
Matematika

Kombinatorika - variácie a permutácie - úroveň 2

Matematika, 1. ročník SŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40