Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy na delenie a násobenie do 30

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Premena jednotiek dĺžky

Matematika, 3. ročník ZŠ
Matematika

Násobenie a delenie

Matematika, 4. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40