Vyber si jeden z nasledujúcich testov:
Matematika

Počtové výkony s prirodzenými číslami v slovných úlohách 2

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Pohrajme sa s číslami a číslicami.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Prirodzené čísla.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy riešené množinami.

Matematika, 5. ročník ZŠ
Matematika

Slovné úlohy na priamu úmernosť.

Matematika, 5. ročník ZŠ
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40