Názvoslovie anorganických zlúčenín, výpočty a rovnice