Zaokrúhľovanie (3)

Doplňovačka

Je tu úloha na vyplnenie medzier v texte. Najprv doplň medzery v texte a potom klikni na tlačidlo "Skontroluj", čím si overíš svoju odpoveď. Ak nevieš, klikni na tlačidlo "?" a to ti pomôže. Ale pozor! Stratíš body z celkového hodnotenia.
   nadol      nahor   
Ak číslo, ktoré zaokrúhľujeme na desiatky, má na mieste jednotiek číslicu 0, 1, 2, 3, alebo 4, tak číslo zaokrúhľujeme smerom . Ak číslo, ktoré zaokrúhľujeme na desiatky, má na mieste jednotiek číslicu 5, 6, 7, 8, alebo 9, tak číslo zaokrúhľujeme smerom .