Zaokrúhľovanie (1)

Kvíz

Tu je zopár úloh, aby si si overil, či si dobrý/dobrá v zaokrúhľovaní čísel. Pokús sa preto správne vyriešiť všetky nasledujúce úlohy. Každá úloha je zvlášť percentuálne ohodnotená. Pri nesprávnej odpovedi a po stlačení tlačidla "Pomoc", sa ti síce pomôže, ale potom stratíš body z celkového hodnotenia.