Zaokrúhľovanie (2)

Zoraďovačka

Túto úlohu zostavil Mach. Tvojou úlohou je, aby si jednotlivé časti slov, viet, či znakov zoradil/zoradila tak, aby vytvárali ucelenú, zmysluplnú vetu. Keď si myslíš, že si úlohu vyriešil/vyriešila správne, klikni na tlačidlo "Skontroluj". Ak budeš potrebovať poradiť, klikni na tlačidlo "Pomoc", no vtedy stratíš body z celkového hodnotenia. (Pri riešení úlohy si uvedom, že veta sa začína veľkým písmenom a končí sa bodkou. Ale to ty predsa už dávno vieš :-).)