DM

Opakovanie 4. ročník

Záverečný test

Pozorne si prečítaj otázku a vyber 1 správnu odpoveď. Ak chceš vidieť všetky otázky, klikni na tlačidlo vpravo.