Prvkové domino II

Hrá sa podľa pravidiel Domina. Kamene hráči striedavo prikladajú značkou alebo názvom prvku k vytvoreniu správnej dvojice, napr. ... ║ZINOK │Na ║SODÍK │Cr ║ ... Vyhráva hráč, ktorý prvý vyloží posledný zo svojich kameňov.