PaedDr. Katarína Poláčiková

Testy do prímy 1

Precvičujeme pojmy prirodzené číslo, zápis čísla, číslica, ciferný súčet, delitele...

Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a označ správnu odpoveď.