PaedDr. Katarína Poláčiková

Príprava na testovanie 5


Úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj a vyber správnu odpoveď.