PaedDr. Katarína Poláčiková

Príprava na testovanie 7


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber správnu odpoveď.