PaedDr. Katarína Poláčiková

Príprava na testovanie 10


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber správnu odpoveď.