PaedDr. Katarína Poláčiková

Príprava na testovanie 13


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber alebo doplň správnu odpoveď.