PaedDr. Katarína Poláčiková

Príprava na testovanie 18


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber alebo doplň správnu odpoveď.