PaedDr. Katarína Poláčiková

Príprava na testovanie 19


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber alebo doplň správnu odpoveď.