Počítame percentovú časť

Správne doplň tabuľky:
100%1%5%20%50%100%5%10%40%75%
100800
218300
940
50140
350020