Počet percent

V tabuľke je v riadku základ, v stĺpci príslušná percentová časť. Doplň počet percent.
Ak treba, výsledky zaokrúhli na 2 desatinné miesta.
100150400205012080
1515%%%%%%%
10%%%%%%%
25%%%%%%%
0,8%%%%%%%
20%%%%%%%
75%%%%%%%