PaedDr. Katarína Poláčiková

Percentá v slovných úlohách


Úlohy si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo správnu odpoveď.