PaedDr. Katarína Poláčiková

Percentá v slovných úlohách 2


Úlohy si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň alebo vyber správnu odpoveď.