PaedDr. Katarína Poláčiková

Percentá.

Precvičme si percentá v slovných úlohách.Úlohu vypočítaj a vyznač správnu odpoveď.

Viete, že...

Tropické dažďové pralesy predstavujú le 2% celkovej plochy súše Zeme, ale žije v nich viac ako 2/3 všetkých rastlinných a živočíšnych druhov.
Amazónsky prales produkuje okolo 40% všetkého kyslíka, ktorý vzniká na Zemi.
Vyše 40% všetkých liekov sa získava z rastlín alebo živočíchov.
Každá štvrtá rastlina, používaná na výrobu liekov, pochádza z dažďových pralesov.


A teraz sa pustite do práce.
PaedDr. Katarína Poláčiková