Štvorec a obdĺžnik.

Precvičme si obsah štvorca a obdĺžnika v slovných úlohách.

Slovnú úlohu vypočítaj a označ správnu odpoveď, prípadne výsledok dopíš.