Obsah štvorca a obdĺžnika v slovných úlohách 2


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň správnu odpoveď.