PaedDr. Katarína Poláčiková

Obvod štvorca a obdĺžnika


Precvič si obvod štvorca a obdĺžnika v slovných úlohách.
Slovnú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj ju a doplň alebo vyber správnu odpoveď

Viete, že...

Prvé jednotky merania sa stanovili na základe rozmerov ľudského tela. Starovekí Egypťania používali jednotky lakeť, dlaň a prst. Rimania používali na meranie vzdialenosti dĺžku chodidla -stopu. Na meranie kratších dĺžok rozdelili stopu na 12 dielov, každý o šírke palca. Väčšie vzdialenosti merali na kročaje, pričom za kročaj sa počítali dva kroky. Tisíc kročají tvorilo míľu. Obchodníci s látkami vynašli jednotku dĺžky yard. Bola to dĺžka tkaniny natiahnutej medzi bradou a končekmi prstov vytretej ruky.

Teraz sa dajte do počítania!

PaedDr. Katarína Poláčiková
Autor úloh: Mgr. Ladislav Šulgan