PaedDr. Katarína Poláčiková

Slovné úlohy o rovnomernom pohybe.Slovnú úlohu vypočítaj a označ správnu odpoveď, prípadne výsledok dopíš.