Pomer v slovných úlohách




Každú úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj, vypočítaj a vyznač správnu odpoveď.