Pomer v slovných úlohách
Každú úlohu si dobre prečítaj, porozmýšľaj, vypočítaj a vyznač správnu odpoveď.