PaedDr. Katarína Poláčiková

Slovné úlohy na spoločnú prácu.


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber alebo doplň správnu odpoveď.