Priama a nepriama úmernosť.

Precvičme si priamu a nepriamu úmernosť v slovných úlohách.

Úlohu vypočítaj a vyznač správnu odpoveď.