PaedDr. Katarína Poláčiková

Slovné úlohy o zmesiach.


Úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a vyber alebo doplň správnu odpoveď.